Seminarium

Zaplanowano przeprowadzenie seminarium dla przedstawicieli organów władzy i miejscowego samorządu pt.: „Pestycydy i chemiczne środki dla rolnictwa. Zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy, ich przechowywanie i unieszkodliwianie”, co będzie miało miejsce 27 sierpnia 2008 roku w miejscowości Turka w obwodzie Lwowskim.

W wyniku prowadzenia inwentaryzacji w ramach projektu wyznaczono główne składy z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami, które podlegają załadowaniu i unieszkodliwieniu

ORIENTACYJNE PRZEGLĄDY SKŁADÓW PESTYCYDÓW*,
KTÓRE PODLEGAJĄ ZAŁADOWANIU I UNIESZKODLIWIANIU
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug”.
Program dobrosąsiedztwa Polska–Białoruś–Ukraina INTERREG IIIA/TACIS PKS
realizowany ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o wynikach prowadzonego przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu w ramach realizacji projektu „Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug” w oparciu o procedury zakupu usług zawiązanych z unieszkodliwieniem pestycydów na terenie obwodu lwowskiego wskazano firmę TOW.NWT „Dynamika” (m. Zaporoże).

Zakończenie inwentaryzacji składów z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami na obszarze obwodu lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug

10 lipca 2008r. zakończono inwentaryzację składów z zabronionymi i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami w 9 rejonach obwodu lwowskiego: Jaworowskim, Złoczowskim, Sokalskim, Kamionko-Buzkim, Mościckim, Starosamborskim, Turkiewskim, Żółkiewskim, Buskim.
foto1.jpg

O projekcie piszą w gazetach

W gazecie „Ratusza” opublikowano tekst o realizacji projektu. Z tekstem tym można zapoznać się na stronie internetowej.

Także czytajcie jeszcze inny tekst w gazecie „Subotnia poszta”.

Zatruta ziemia

W obwodzie Lwowskim w 245 magazynach przechowuje się blisko 800 ton nieprzydatnych pestycydów

Trująca spuścizna — zabronione i nieprzydatne do użycia pestycydy, które dotychczas poniewierają się w opuszczonych składach, w miejscach, gdzie bawią się nasze dzieci i rośnie nasz chleb. Zeby dowiedzieć się, kiedy, jak i czyim kosztem Obwód lwowski wreszcie zwolnią od trucizny, do projektu “Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium Lwowskiego obwodu w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug” na jeden dzień dołączyła się i „Ratusza”.

OGŁOSZENIE

Komitet oceniający oferty przetargowe, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych propozycji uczestników procedury usług dotyczących pakowania i utylizacji (unieszkodliwienia) zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystania pestycydów, wskazał propozycje, które najlepiej odpowiadają wymogom i warunkom wykonania projektu.

Syndicate content