Trwa inwentaryzacja składów z zabronionymi (zakazanymi) i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami na terytorium obwodu lwowskiego w basenie transgranicznych rzek San i Zachodni Bug

W wyniku niedoinformowania i braku rozeznania obywateli co do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z trującymi środkami chemicznymi, zdarzają się przypadki kradzieży elementów składów: nakrycia składów, konstrukcji ceglanych i betonowych, środków ograniczających otwarty dostęp, co prowadzi do pogorszenia warunków przechowywania trujących środków chemicznych i umożliwia swobodny dostęp do nich.

Taki wypadek zdarzył się w miejscowości Krakowiec w rejonie jarosławskim, gdzie zgromadzono blisko 1,4 tony zakazanych i niezdatnych do użytku pestycydów.

Zdjęcie z inwentaryzacji składu, przeprowadzonej 05.06.2008 r. przed kradzieżą elementów składu.
krakovec1.jpg

Rozpoczęto inwentaryzację składów z zabronionymi (zakazanymi) i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami na terytorium obwodu lwowskiego w basenie transgranicznych rzek San i Zachodni Bug

psion.jpg
W ramach wspólnego projektu Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Ekologicznej w obwodzie lwowskim, Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie oraz międzynarodowej organizacji dobroczynnej „Ekologia – Prawo – Człowiek”, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Dobrosąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC oraz z udziałem przedstawicieli administracji rejonowych w ciągu trzech tygodni wykonano inwentaryzację 58 składów w rejonach Złoczowskim, Jaworowskim, Kaminko-Buzkim, Turkiewskim, Sokalskim i Żółkiewskim.

Zaproszenie do uczestnictwa w tendrze

Zaproszenie do uczestnictwa w tendrze.

Syndicate content